מפת פרוייקטים

מפת פרויקטי הקרן לירושלים. מאז 1966, קרן ירושלים יזמה, שנוסדה, נוצרה ומנוהלת על 4,000 פרויקטים בכל השכונות של ירושלים. כדי לבקר את מפת פרויקטי קרן לירושלים, לחץ על הסמלים באים.