סגל

נשיאת הקרן: יוהנה ארביב-פרוג'ה

מנכלי"ת: ענת צור

יועצת משפטית:
ליסה אבנרי

מנהל הכספים: ינון עוז ארי

ראש סגל ומנהלת שיווק: אריאלה ברנשטיין

מנהלת מחלקת גיוס: נעמי ישועה

מנהלת פרויקטים ומנהלת תחום תרבות ואומנות: רות דיסקין

מנהל מדור ארה"ב: פלג רשף

מנהל מדור בריטניה :ניל גרינבאום

מנהלת מדור דוברי גרמנית: אירן פולק

מנהל מדור ארו-אסיה ויועץ בכיר: ישראל גולדשמידט

מנהל מדור דוברי ספרדיתאריה זהבי

מנהלת מדור ישראל: עדית ברנט

מנהלת מדור קנדה: נעמי ישועה

מנהלת מדור איטליה: תמר מילוא

דוברת: ליאת רוזנר

מנהל תחום חינוך: אודי שפיגל

מנהלת תחום רווחה וקהילה: עדית דיין

מנהלת תחום מזרח-ירושלים: חנין מג'אדלה

מנהל מחלקת תכנון ובנוי: חיים ברימבוים

אדריכל הקרן: רועי זינגר

מנהל נכסים ועוזר מנכ"ל: דניאל פויכטונגר

מנהלת כוח אדם: שגית אביטן