אוכלוסיות חלשות

שניים מכל שלושה ילדים בירושלים חיים מתחת לקו העוני. בעיר הענייה והמאוכלסת ביותר בישראל חיים תושבים קשי יום, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, נוער בסיכון, בוגרים בעלי מוגבלויות, אזרחים ותיקים, גברים ונשים המתמודדים עם נסיבות קשות של חייהם ומנסים לבנות לעצמם חיים בריאים ויצרניים. הקרן לירושלים מזהה ומגיבה לצרכים של אוכלוסיות מוחלשות ומקדמת קבוצות שונות על ידי בניית לכידות בקהילות חלשות, העצמת מעוטי יכולת והבטחת חיים בכבוד לתושביה המבוגרים והצעירים של העיר. צפה בקטגוריה זו באתר הפרויקטים שלנו