אוכלוסיות חלשות

השכונה כעיר

Adopt A Neighborhood Photo 3

 התושבים פועלים לשינוי


תכנית "השכונה כעיר" מבקשת להשיג שינוי משמעותי וכוללני שמקיף את כל תחומי החיים בשכונות מסוימות בירושלים. השכונות נבחרו בקפידה בהתאם לאוכלוסיות היעד המתגוררות בהן וכן בהתאם לקיומם של גופים אזרחיים הפעילים בשכונה. השינוי תלוי במאמץ מרוכז ואינטנסיבי שבו לוקחים חלק כל הגורמים הרלוונטיים לעשייה - החל מהרמה העירונית וכלה בארגוני המגזר השלישי והתושבים עצמם. איגום משאבים והפנייתם ליעד אחד, מוגדר ומוסכם, יביאו למינוף העשייה החברתית – תשתיתית – תרבותית ואחרת בשכונה.

הקרן לירושלים רואה בביזור סמכויות עירוניות מחד ובהצמחת מנהיגות אזרחית ומקצועית בכל שכונה מאידך, כלי משמעותי להגשמת חזון של עיר פלורליסטית, ליברלית, קשובה ואותנטית, המאפשרת לשכונותיה השונות להתפתח ולצמוח עפ"י אמות מידה ייחודיות להן.

תפיסת "השכונה כעיר" כמהלך מקצועי רחב ומשמעותי החלה ביוזמת הקרן לירושלים בשנת 2008 בשלוש שכונות נבחרות: קריית מנחם, גוננים ולב העיר. זאת מתוך הכרה בבסיס הרעיוני של התוכנית לפיו בכדי להשיג שינוי משמעותי וניכר לטובת התושבים, יש צורך במהלכים רחבים ועמוקים, מאסיביים, אינטנסיביים ובעלי מעוף, ואשר ייקחו בהם חלק כל הגורמים הרלוונטיים בכל שכונה/אזור, ובכללם כמובן התושבים עצמם.

כיום, כמעט 10 שנים לאחר מכן, ניתן להצביע על שינויים משמעותיים שהתרחשו בשכונות הנבחרות (קרית מנחם, קרית היובל, גוננים, לב העיר) כתוצאה מההתערבות המאסיבית ומההשקעה המרובה, הן במישור התשתיתי – פיזי והן במדדי הקהילתיות, שביעות רצון התושבים, גידול במעורבותם, מנהיגות מקומית יציבה ואיכותית וקיום מענים מספקים והולמים את המאה ה- 21.