אוכלוסיות חלשות

פרויקט "מקפצה" לעתיד טוב יותר

Springboard Photo 6

קופצים לעתיד טוב יותר

תוכנית "מקפצה", שיזמה הקרן לירושלים בשיתוף גורמים בשכונת קריית מנחם, מציעה מודל של התמודדות עם עוני באמצעים חינוכיים, ככלי להעצמה קהילתית ולמיצוי פוטנציאל של ילדים – גם בשכונות המוגדרות כנמוכות יותר במדד הסוציו-אקונומי העירוני.

התוכנית מבוססת על התפיסה המקצועית לפיה מימוש פוטנציאל אישי של כל ילד וילד על-ידי איתור תחום בו הוא מצטיין ומצליח – מהווה מקפצה עבורו לחיים איכותיים ומתקדמים בקהילתו. כשילד חווה הצלחה הוא מתמלא בביטחון, דימויו העצמי עולה והוא משתמש במיומנויות החדשות שרכש גם בתחומים בהם בעבר התקשה להתמודד. ילדים הממצים את הפוטנציאל שלהם דוחפים קדימה שכבות גיל שלמות, בתי ספר שלמים ומהווים משאב קהילתי רב עוצמה להשכלה וקידום.

לתוכנית המוצעת 3 צירים מרכזיים, והיא מבוססת על שיתוף פעולה מלא בין כל הגופים בשכונה, הפועלים לקידומה ולרווחתה: מינהל קהילתי, בתי ספר, שירותי רווחה, בריאות הציבור, עובדים קהילתיים, ארגונים ועמותות.

שלושת הצירים הם:

הארכת יום הלימודים בבתי הספר היסודיים – כל תלמידי בית הספר ישתתפו, על פי בחירתם, בחוגי העשרה במסגרת בית הספר. מגוון של חוגים ותכנים, בהדרכת מיטב המורים והמדריכים, יוצעו לתלמידים עפ"י גילם ונטיות ליבם, וכל ילד ישתתף ב- 4 אפשרויות העשרה. החל ממחול, דרמה, כדורסל, יוגה, לוליינות, שירה, שחמט, ציור, אריגה, מדע וחלל וכלה בהאזנה למוסיקה, נגינה, כדורגל, בניית עפיפונים או ליטוף בעלי חיים. כל תוכן יועבר בקבוצות קטנות וכל ילד יחווה, כאמור, 4 אפשרויות בכדי לאתר ולזהות את תחומי ההצלחה והכישרון האישיים שלו (מובן כי הארכת יום הלימודים מאפשרת גם, בעקיפין, שעות עבודה ארוכות יותר להורים ומניעת שוטטות של ילדים ברחובות לאחר שעות הלימודים).

סבסוד חוגים במינהל הקהילתי – השתתפות במימון עלויות חודשיות בחוגי המינהל עבור ילדים שייבחרו בקפידה ע"י צוותי בתי הספר ויזוהו כמוכשרים במיוחד בתחום מסוים ושאין בידי הוריהם לממן עבורם העשרה זו. מדובר בהשתתפות בחוגי המוסיקה והספורט של המינהל, שעלותם פעמים רבות הינה מעבר להשג ידם של התושבים העניים במרחב. סבסוד זה יינתן מעבר למערך ההנחות הרגיל הנהוג במינהל, והוא מיועד בכדי להבטיח שכל ילד שיתגלה ככישרוני – יממש את יכולתו.

מרכז תעסוקה לנוער - מרכז תעסוקה, ליווי, השמה והדרכה בעבודה עם נוער בסיכון. במסגרת מרכז התעסוקה יופעלו סדנאות הכשרה תעסוקתית במגוון תחומים כגון טכנאות מחשבים, טיפול בתינוקות ופעוטות, סדנאות בישול והכנה לטבחות ועוד. לאחר תהליך ההכשרה המקצועית מתקיימות סדנאות הכנה לחיי עבודה, רכישת הרגלי חיים נורמטיביים וכאמור, ליווי בתהליך השמה בעבודה והשתלבות מלאה בה.

כיום פועלת התכנית בשכונת קריית מנחם בהצלחה רבה, אך הקרן לירושלים מבקשת להעתיק את המודל לפעילות בשכונות נוספות, כגון שכונת גילה.