אוכלוסיות חלשות

קהילה בונה

Building Community Photo 1

 תושבים, מתנדבים ואנשי מקצוע ביחד - למען השכונה

שכונות מצוקה רבות בירושלים מתאפיינות בבניינים ישנים שנבנו במהירות בשנות ה- 50 ושהוזנחו במשך שנים. השטחים הציבוריים, הכניסות לבניינים, הגינות, חדרי המדרגות והדירות עצמן זקוקים לשיפוץ דחוף, אולם התושבים זקוקים לסיוע ארגוני, כספי ופיזי כדי ליצור את השינוי ולבנות לעצמם סביבת מגורים ראויה.

הקרן לירושלים יזמה בעיר את פרויקט "קהילה בונה" והיא מובילה אותו במימון ובחשיבה משותפת.

הפרויקטמבוסס על כספי פילנתרופיה בשילוב יזמות חברתית מהשטח לחידוש ולפיתוח קהילתי על ידי השכונה. המרכז הקהילתי המקומי, ביחד עם תושבים ומתנדבים, בונים, מתקנים, צובעים, שותלים ומשפרים את התפקוד והנראוּת של הנכסים ותוך כדי התהליך הם יוצרים קהילה חדשה ותוססת של מאות אזרחים מעורבים הנעשים מחויבים לפיתוח השכונתי ואחד לשני. התוצאה אינה רק שטח פיזי משופר אלא גם הקמתם של ארגוני דיירים, שיפור הכלכלה המקומית וכינון אחריות משותפת. זוהי "קהילה בונה".

משחק המילים הטמון בשם הפרויקט מעיד על תוכנו: על ידי עבודה משותפת לשיפור הפיזי  של פני השכונה, בונים הדיירים ומשפרים את המרחב הפיזי אך גם בונים ומחזקים את התחושה הקהילתית המשותפת. הפרויקט פועל בקרית היובל (המונה אוכלוסייה של 22,000 איש):

  • למעלה מ- 3,000 תושבים הפיקו תועלת ישירה מתהליך השיפוץ
  • שופצו כ- 100 דירות פרטיות 
  • שופצו מעל 20 חדרי מדרגות ושטחים פתוחים של בניינים גדולים
  • נשתלו מעל 20 גינות, מדשאות וגנים חדשים
  • הוקמו ועדי-דיירים פעילים ואכפתיים
  • הוקמה שותפות עם לשכת הרווחה המקומית, עם המינהל הקהילתי ועם ארגונים אחרים בקהילה
  • גויסו משאבים מעסקים מקומיים לשיפור הקיימוּת המקומית

למידע נוסף ניתן לבקר באתר האינטרנט: www.yovalim.org.il או בדף הפייסבוק.

הקרן לירושלים מקווה לשכפל את הפרויקט למתחמי מגורים נוספים ברחבי העיר (כגון בשכונות הקטמונים, קריית מנחם, עיר גנים ועוד)