דיאלוג

כשירוּת תרבותית

Cultural Competency 2

 

כשירוּת תרבותית

הדרישה: דמיינו שאתם זקוקים לטיפול רפואי במדינה זרה, במקום בו אינכם דוברים את השפה, אינכם מבינים את הרופאים או האחיות והם אינם מבינים אתכם. בירושלים זו אינה בעיה תיאורטית:  כמחצית מאוכלוסיית העיר - תושבים ערבים, עולים חדשים, חרדים -  חסרים כישורי שפה וכישורים תרבותיים על מנת להבין את הטיפול הרפואי הבסיסי ביותר ובוודאי שלא להבין את השפה המורכבת של מונחים רפואיים מתקדמים. הזכות לטיפול רפואי היא זכות אנושית בסיסית הכוללת את הזכות להבין גם את המצב הרפואי של יקיריך.

כשירות תרבותית (רגישות) מחייבת מודעות בעלת רגישויות מגוונות כלפי העובדה שהשקפת העולם של אחרים היא בעלת רגישויות שונות משלנו והדבר משפיע באופן דרסטי על תפיסות עולם ועל אינטראקציות. הקרן לירושלים שותפה למרכז הבין-תרבותי  לירושלים (JICC) בפרויקט הכשירות התרבותית מאז הקמתו בשנת 2008. התכנית היא חלק חיוני ממשימתה של הקרן לירושלים לעצב עיר מודרנית ותוססת על ידי יצירת הזדמנויות לדיאלוג ולחיים משותפים.

ההשפעה על ירושלים: פרויקט כשירות תרבותית מתמקד במערכת הבריאות. המרכז הבין-תרבותי פועל יחד עם משרד הבריאות כדי לפתח תקנים לאומיים לכשירות תרבותית במערכת הבריאות ובכדי להעביר קורסי הכשרה מוּכּרים בפריסה ארצית. העבודה מתבצעת עם כל בתי החולים הגדולים וקרנות הבריאות בירושלים כדי לפתח תכניות פעולה ספציפיות. כיום עומד המרכז בראש מערכות לאומיות של מתאמי כשירות תרבותית ונמצא בחוד החנית של תהליך פיתוח חומרי הכשרה ומשאבים לשימוש מעשי במוסדות מערכת הבריאות ברחבי המדינה. המרכז אף הצליח להתקדם ולפעול במוסדות חינוך ורווחה כגון המכללה האקדמית הדסה ירושלים, המוסד לביטוח לאומי ומשטרת ישראל.  

תכנית כשירות תרבותית השפיעה על עשרות אלפי תושבים בירושלים מרקעים שונים המטופלים בכל שנה על ידי מערכת הבריאות. נותני שירות בעלי כשירות תרבותית מסוגלים להיענות לכל התושבים בצורה רגישה ומכבדת, ללא קשר לרקע התרבותי או האתני שלהם. היענות זו בונה גשרים של תקשורת ומקלה על פתרון בעיות. באמצעות שימוש בגישה מגוונת, מספקת התכנית לכשירות תרבותית הכשרה לשונית למתרגמים/מתורגמנים; מציעה הכשרה בנושאים תרבותיים הפוגעים במתן שירות תקין; מעודדת תרגום למספר רב של שפות; ומאפשרת הסתגלות תרבותית כדי לאפשר מתן שירות במערכת הבריאות, ברווחה, במשטרה, בחינוך הגבוה ועוד, לא רק בצורה קלה יותר אלא באופן אפקטיבי יותר.  

ככל שהפרויקט מוסיף לצמוח, מזהים במרכז הבין-תרבותי שקשת רחבה של נותני שירות - ממוסדות רווחה ועד חינוך ומשטרה - צריכה להיות כשירה מבחינה תרבותית על מנת לספק שירותים באופן אפקטיבי. כאשר ייטמעו המושגים בדיסציפלינות האחרות, יוכלו עשרות אלפי צרכנים נוספים מתחומי השירותים השונים להפיק מכך תועלת, כדי להביא את ירושלים ואת המדינה כולה לקבל את האחר ולהיות פתוחים יותר להבין את נקודת מבטו של האחר לפני נקיטת פעולה כלשהי.

אתר אינטרנט: http://jicc.org.il/cultural-competency/

שותף: המרכז הבין-תרבותי ירושלים

הסכום הדרוש:  300,000 ₪ בשנה