דיאלוג

פלורליזם יהודי בירושלים

Jewish Pluralism In Jerusalem

 

פלורליזם יהודי בירושלים

הדרישה: ירושלים היא בירת ישראל, לב העם היהודי המשקפת את רבגוניותו. ירושלים היא מקור צמיחה לכוחות חדשים ולהתפתחויות בעולם היהודי, מעין מעבדה לניסוי וחדשנות. האירועים הקורים בירושלים משפיעים על היהודים בכל רחבי העולם.

בשנים האחרונות היינו עדים לקונפליקט גובר והולך בין היהדות החילונית לבין היהדות החרדית בירושלים במרחב הציבורי, בשבת, בחגים ובזמנים נוספים. על אף קיומה של קהילה פלורליסטית מגוונת וארגונים חינוכיים ותרבותיים ששגשגו בבירה במשך שנים, התגבר מאבק זה בזמן האחרון והפך עוין אף יותר. על כן יש הכרח שטרם התחזקותן של המגמות המקטבות הללו עוד יותר ובטרם הן תרחקנה את היהודים מקרוב ומרחוק, ישמיעו הגורמים הפלורליסטים בעיר את קולם. 

הקרן לירושלים שואפת לבנות עיר מודרנית ותוססת על ידי יצירת הזדמנויות לכלל תושבי ירושלים, כולל אפשרויות לדיאלוג ולחיים משותפים. אנו מבינים שכל תושבי ירושלים, שונים ככל שיהיו, חולקים מטרות משותפות: לבנות קהילות חזקות, לגדל את ילדיהם ולחיות ביחד. אנו תומכים בארגונים ובמוסדות המבקשים לבנות מודל שיתופי וחדשני של התחדשות ופלורליזם יהודים שיפיחו רוח חדשה בתחושת השיתוף והשייכות הלאומית בקרב אוכלוסייתה המגוונת של העיר. "ירו-שלם", הישיבה החילונית בירושלים, ו-"זו ירושלים" שואפות להפוך את האנרגיה החיובית הקיימת בעיר למערכת של דעות ופעילויות אשר ישפיעו על ישראל ועל העולם היהודי כולו. 

ההשפעה על ירושלים: עבודתה של הקרן לירושלים מתגברת על המורכבות הפוליטית של העיר כדי לגעת בכל גווני האוכלוסייה – דתיים, חילוניים וכל קבוצה חברתית בכל גיל ובכל שכונה בעיר. בהקשר זה הפרויקטים לקידום פלורליזם יהודי הם המפתח לעתידה של העיר.  

ירו-שלם נוסדה בשנת 2011 על ידי קבוצה של ארגונים ואנשים יחידים בחברה האזרחית של ירושלים אשר מעורבים בצורה פעילה בטווח רחב של פעילויות תרבות וחברה ופעילויות קהילתיות. קואליציית ירו-שלם מייצגת כמעט 400,000 תושבים בשכונות פלורליסטיות באמצעות ארגוני חברה אזרחיים, כמו גם אקטיביסטיים אינדיבידואליים מירושלים. המטרה העיקרית של ירו-שלם היא לחזק את אופייה המורכב  של ירושלים ולהעצים את פעילותם של גורמים פלורליסטים בחברה האזרחית; זוהי אבן פינה חשובה בעתידה של העיר. בשנת 2013 חיזקה ירו-שלם את נוכחותה והשפעתה על העיר באמצעות יוזמת השבת המפורסמת, בה ארגנו פעילויות פתוחות בשטחים ציבוריים בשבת. כיום כוללת היוזמה: 1. המשך יוזמת השבת; 2. חיזוק הקול הציבורי הפלורליסטי של העיר על ידי גיוס קואליציה רחבה של ארגונים ומוסדות ציבוריים; 3. שינוי תדמיתה של ירושלים לעיר פלורליסטית.

הישיבה החילונית ירושלים נוסדה בשנת 2011 במטרה לעורר השראה בצעירי העיר על ידי מתן הזדמנויות טובות יותר לביטוי יהודי-יצירתי רבגוני. תכנית הלימודים של הישיבה החילונית, בשיתוף עם בינה - מרכז לימוד וחינוך לזהות יהודית ותרבות ישראלית ומועצת קהילת יובלים בשכונת קריית יובל בירושלים, כוללת טקסטים, הרצאות, סיורי למידה בחברותא, סרטים, אמנות ופרויקטים העוסקים בסביבה. בין עקרונותיה היסודיים:  גילוי, חקר ובדיקת תהליך החילון - יהודי וכללי - כנושא וכתפיסת עולם, באמצעות מחקר טקסטואלי של התנ"ך ושל הספרות העברית המודרנית, וטיפוח קשר עמוק לירושלים כמרכז התרבותי והרוחני של העם היהודי לאורך הדורות באמצעות פגישות עם אישים, ארגונים וקהילות שונות בירושלים.

"זו ירושלים" מבקשת לקדם את יום ירושלים כתאריך חשוב וכנקודת מיקוד בעלת עוצמה פוטנציאלית כדי לחגוג את הפלורליזם והסובלנות בירושלים ואת אופייה הרבגוני ובה בעת לטפל בנושאים ובאתגרים הקשורים בפלורליזם בירושלים. באמצעות מפגשים, סיורים מודרכים, תערוכות, אירועים קולינריים, תפילה משותפת, אירועי משפחה וחברה ועוד, תוכל החברה האזרחית הפלורליסטית בירושלים להתאחד כדי לשנות את השיח, לבנות גשרים, דיאלוג ואקטיביזם לכל סוגי הקבוצות והסקטורים של החברה בירושלים.

כל שלוש היוזמות רואות בעיני רוחן את ירושלים מובילה את הרנסנס היהודי בישראל ושואפות שירושלים תהפוך לעיר של קהילות מלאות חיוּת, התורמות לפלורליזם ולעושר שלה. הן גם חותרות לכך שירושלים תהפוך לסמל של סובלנות והכלה בקרב כל תושביה בני כל המסורות והדתות.

אתרי אינטרנט: Yerushalem: http://yerushabbat.org.il/english

הישיבה החילונית ירושלים: http://www.bina.org.il/en/programs/yeshiva

המימון הנדרש: 160,000 ₪ לשנה לכל פרויקט