מפגש לשלום

מפגש לשלום

Chinesedelegation (1)

משלחת של נציגי קרן סינית (Middle East Foundation For Peace And Development), הפועלת למען קידום יוזמות שלום בין יהודים לערבים, נפגשה עם הנהלת הקרן לירושלים כדי להכיר פרויקטים שהקרן לירושלים יוזמת ושותפה להם במזרח העיר. במפגש הוצגו בפני הסינים נתונים על המצב העדכני במזרח העיר בנושאי חינוך, תעסוקה ומצב סוציו-אקונומי של האוכלוסייה. לאחר מכן הוצגו מספר פרויקטים של הקרן במזרח העיר. "אנו מקווים להמשך הקשר עם נציגי הקרן מסין, שהתרשמו מאוד מרמת הידע וההיכרות של הקרן לירושלים עם הנעשה במזרח העיר", סיכמה מנכ"לית הקרן ענת צור את המפגש.    

משלחת סינית 3