חינוך

החינוך הוא המפתח להצלחה ויציבות סוציואקונומי, עדיין גישה שווה לחינוך איכותי לעתים קרובות נשאר מטרה חמקמקה. יש רבע מיליון ילדים שנכחו המארג המורכב של בתי ספר ציבוריים למחצה פרטיים, חילונים ודתיים, יהודים וערבים שמרכיבים מערכת החינוך בירושלים. הקרן לירושלים עובדת עם הרשות לחינוך ירושלים בעיצוב תוכניות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות ייחודיות לכל האוכלוסיות, חושף בכל המגזרים לבין המאה ה -21 חינוך. צפה בקטגוריה זו באתר הפרויקטים שלנו