חינוך

חינוך הוא המפתח למעמד סוציו-אקונומי גבוה ולהצלחה, אלא שחינוך איכותי שיוויוני לעיתים נותר בגדר מטרה בלבד. רבע מיליון ילדים לומדים במערכת החינוך המורכבת של ירושלים – בתי ספר חילוניים, דתיים וחרדים, יהודים וערבים. הקרן לירושלים עובדת בשיתוף עם מנהלת חינוך ירושלים על מנת לפתח הזדמנויות לפיתוח חינוך פורמלי ולא-פורמלי לכלל האוכלוסיות המתגוררות בעיר ולחשיפתן לשיטות חינוכיות של המאה ה- 21. צפה בקטגוריה זו באתר הפרויקטים שלנו