חינוך

חינוך לתעסוקה במגזר החרדי

Haredi Education Toward Employment

 

חינוך לתעסוקה במגזר החרדי

 

הדרישה: בירושלים מרוכזת האוכלוסייה החרדית הגדולה בישראל, ציבור הגדל במהירות. שליש מהאוכלוסייה היהודית המתגוררת בירושלים, כ-200,000 איש, מזוהים עם המגזר החרדי, ו-100,000 ילדים לומדים במערכת החינוך החרדית. גודלה וחשיבותה של הקהילה החרדית בירושלים הופכים אותה למרכז החברתי והפוליטי של החברה החרדית בישראל.

עד לאחרונה, לא עודדה הנהגת המגזר החרדי יציאה ללימודים ולהכשרה המובילים לתעסוקה מכניסה מחוץ לכותלי הישיבה.  כתוצאה מכך, המגזר החרדי הוא העני ביותר בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים ונמצא במקום הנמוך ביותר בסולם ההשתתפות בכוח העבודה לעומת מגזרים אחרים בעיר. מצב זה הוביל לבעיה כלכלית במגזר החרדי, המשפיעה על ירושלים כולה.

הקרן לירושלים פועלת לעיצוב עיר מודרנית, מאוחדת ותוססת על ידי יצירת הזדמנויות חינוכיות לכלל הקבוצות באוכלוסייה ובמיוחד לאוכלוסיות המוחלשות. הקרן מבקשת לספק הזדמנויות לצמיחה כלכלית הכוללות בסיס לתעסוקה עתידית. בשל כך יזמה הקרן לירושלים שתי תכניות גדולות שעבורן אנו מבקשים מימון והן: מלגות להשכלה גבוהה לסטודנטים חרדים וחיזוק בתי הספר החרדים המנוהלים על ידי המדינה.

 

ההשפעה: במהלך השנים האחרונות התגברה המגמה לחינוך תעסוקתי ומסלולי תעסוקה במגזר החרדי השואבת השראה מהאמירה התלמודית "אם אין קמח אין תורה". מדי שנה נרשמים אלפי תלמידים חרדים לחינוך הגבוה, רובם משתתפים במסלולים לקריירה. הקרן לירושלים פעלה, בשיתוף עם העירייה, לצירוף שותפים ומנהיגים מקרב מגוון הזרמים במגזר - חסידות בעלז וחסידות גור, הקהילה החסידית והליטאית, המגזר התורני וש"ס - כדי לאפשר לאלפי ילדים ומבוגרים לרכוש את המיומנויות הנדרשות כדי לקחת חלק בשוק העבודה, אולם צפויה עוד עבודה רבה. אנו מבקשים מימון לתכניות הבאות:

 

חיזוק בתי הספר החרדיים החדשים: הקרן לירושלים תומכת בבתי ספר חרדים, בתלמודי תורה (גיל בית ספר יסודי) ובישיבות (גיל 13 ומעלה) אשר מתקיים בהם לימוד משמעותי של מתמטיקה, אנגלית ומקצועות ליבה אחרים. הלימודים הם ברמה גבוהה לפחות כמו בשאר בתי הספר המנוהלים על ידי המדינה ונמצאים בפיקוח משרד החינוך. לימודים אלה יאפשרו לתלמידים ללמוד מקצועות עתידיים במוסדות להשכלה גבוהה לצד תכנים דתיים. מסגרות אלה הן ייחודיות בקרב האוכלוסייה החרדית בישראל כיון שרוב המסגרות החרדיות כמעט ואינן כוללות לימודים "חילוניים" בתכנית הלימודים היומיומית שלהם. כיום פועלים שישה בתי ספר ניסיוניים בירושלים ואנו פועלים לחזק ולהרחיב מערכת זו לנוכח הביקוש הגדל והולך. 

 

מלגות להכשרה מקצועית ולהכשרה תעסוקתית:  צעירים רבים בקהילה החרדית מתמודדים עם שני מכשולים עיקריים בדרך להכשרה מקצועית: 1. מחסור ברקע מעשי נדרש (בעיקר באנגלית ובמתמטיקה); 2. קושי כלכלי. הקרן לירושלים מעניקה מזה מספר שנים עשרות מלגות לתכניות להכשרה מקצועית ולהכשרה תעסוקתית ומבקשת להרחיב באופן משמעותי פעילות זו. המלגות מוענקות למספר מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים כולל: המכללה החרדית, המרכז האקדמי לב, מכון לומדה, מכללת בית וגן, האוניברסיטה הפתוחה, האוניברסיטה העברית ירושלים ועוד.

 

שותפים: אגף החינוך ירושלים