צמיחה כלכלית

צמיחה כלכלית עירונית בירושלים דורשת גישה רבה-מערכתית משקיעה במערכת האקולוגית החדשנות, תומכת המעמד היצירתי, מקדמת קיימים סביבתי ומבטיחה הזדמנויות כלכליות שווות לאוכלוסיות. הרבה יותר נחוץ אבל הזדמנויות כלכליות כי הם מנועי צמיחת עבודה צמצמו הגירה שלילית ומשכו את הטובים והמבריקים ביותר של המגזר היזמי של ישראל לחיות ולעבוד בירושלים. צפה בקטגוריה זו באתר הפרויקטים שלנו