צמיחה כלכלית

פיתוח קהילתי לאוכלוסייה הערבית

East Jerusalem Community Empowerment 2

 

פיתוח קהילתי לאוכלוסייה הערבית  

הדרישה: למעלה מ- 300,000 תושבים ערבים מתגוררים במזרח ירושלים. לפי הנתונים הסטטיסטיים העדכניים ביותר הדירוג הסוציו-אקונומי של כל השכונות הערביות נמוך ו - 77% מהאוכלוסייה הכללית חיה מתחת לקו העוני. רוב הילדים לא זוכים לחינוך ברמה גבוהה, לרמה שווה בטיפולי בריאות או לתשתיות נאותות.

 

משימתה של הקרן לירושלים היא לפתח עיר מודרנית ותוססת על ידי יצירת הזדמנויות למגוון האוכלוסיות בירושלים. הזדמנויות אלה כוללות צמיחה כלכלית וקהילתית. פרויקט פיתוח קהילתי Grassroots במזרח ירושלים - כולל פרויקט מיני-אקטיב ורשת מוכנות לחירום - הוא צעד מכריע במאמץ למימוש אידיאל זה.  

 

ההשפעה על ירושלים: על פי החוק הבינלאומי שירותי בריאות, חינוך ודת בסיסיים ותשתיות נאותות חייבים להיות מנת חלקם של כל תושבי ירושלים. אולם במציאות אין זה כך. יחסי כוחות אסימטריים, בצירוף הבדלים תרבותיים עצומים, גרמו לכך שצרכיהם של תושביה הערבים של מזרח ירושלים אינם ממומשים. במידה ומגמות אלה תימשכנה, רבים הסיכויים שאזור מזרח ירושלים יסבול ממשבר בריאות וחינוך.

 

הקרן לירושלים, בשיתוף עם המרכז הבין-תרבותי לירושלים (JICC), מאמינה בגישה של מעורבות פעילה- פועלים כדי לסייע לתושבים הערבים להשיג את זכויותיהם והשירותים המגיעים להם ועל ידי כך משפרים את חיי היום-יום שלהם. פעילות זו תיצור רשת של מנהיגות קהילתית בעלת מודעות אזרחית, שתבנה חברה אזרחית בת-קיימא. דוגמאות לתכניות אלה כוללות את מיני-אקטיב ואת הרשתות למוכנות לחירום במזרח ירושלים ERNs)).

פרויקט העצמה מיני-אקטיב (Grassroots) מגדיר מחדש את המאמץ הקהילתי לקבלת זכויות ושירותים חיוניים. מיני-אקטיב כולל קבוצות קטנות של 4-5 משתתפים, רובם נשים, בניסיון לפתור בעיות במיוחד בנושא תשתיות. מיני-אקטיב, שהחל לפעול במאי 2012, צמח במהירות לרשת של 1,000 מתנדבים מכל פינות העיר. עד כה הם פתרו אלפי בעיות ושיפרו את חיי היום-יום עבור עשרות אלפי תושבים באמצעות קשר מתמשך עם הקו החם של הרשויות (טלפון, חשמל, מים, עירייה וכולי). הם תיקנו מנורות רחוב ומהמורות בכבישים, החליפו תמרורי תנועה שניזוקו, שיפצו תחנות אוטובוס, דאגו לכך שהאשפה תיאסף ושפחי האשפה יהיו במקומם, סללו מחדש כבישים משובשים, תיקנו בעיות חשמל וטלפון ועוד. מיני-אקטיב הפך להיות אחד מרשתות ההתנדבות הערביות הגדולות ביותר במזרח ירושלים, הפועלת כדי לשפר את חיי היום-יום. כתוצאה מכך, פוּתחה מתודולוגיה שתתרום לעבודה מוצלחת עם ספקי שירותים חרף הפערים התרבותיים, החברתיים והפוליטיים. נשים חיזקו את כישוריהן ומאפשרות ליצור שינוי בשכונות שלהן ולבנות תשתית אנושית למען עתיד רגוע בכל פורמט פוליטי שהוא. התכנית אף יצרה שותפות עם ארגונים אחרים.  

רשתות מוכנוּת לחירום מזרח ירושלים (ERNs)מופעלות על ידי ארגון מקומי ועובדות בפיקוחו של המרכז הבין-תרבותי לירושלים (JICC) ובתיאום אתו, יחד עם ספקי שירות מקומיים ועם ארגונים אחרים. הרשתות מספקות מענה ראשוני בתוך השכונות בעזרת שימוש בכוח אדם מקומי ומנסות לקצר את זמן התגובה במקרה חירום. הן גם מאפשרות שיתוף פעולה בין הגופים הישראלים והפלסטינים. התכנית מסתייעת במִתקנים ובמומחים מקומיים - רופאים, אחיות, פרמדיקים, עובדים סוציאליים, מהנדסים, מפעילי טרקטורים וציוד כבד, בתי ספר מקומיים ומוסדות קהילתיים ובמשאבים מקומיים. הרשת אף מקטינה את מספר התקלות העלולות להאט את זמן התגובה. בנוסף לכך, הרשת אף מחזקת ומעצימה תושבים מקומיים. ה-ERNs נולדו מתוך ההכרה שהמוּכנות הקהילתית חיונית מאד במקרי חירום (כגון אסונות טבע, רעידות אדמה, שריפות, הצפות, תאונות דרכים, התקפות טרור או מלחמות). חשיבותן של רשתות של תושבים מקומיים ואנשי מקצוע טמונה בכך שאנשים יכולים להשיג את העזרה לה הם זקוקים במהירות וביעילות. בנוסף לכך, התכנית מחזקת ומעצימה את הקהילות הערביות. התכנית מטפחת סולידריות קהילתית ומעודדת תקשורת בין השכונות השונות. העובדה שהתכנית משפרת את כישוריהם של מנהיגים ואנשי מקצוע בקהילה, יצרה תגובת שרשרת ברחבי העיר: הרשת, שהוקמה בשנת 2012 מפעילה כעת שמונה רשתות ברחבי העיר ומעסיקה מאות מתנדבים ועשרות אלפי תושבים בכוננות. נרשמה תגובה חיובית מאד וארגונים ערבים מקומיים רבים מבקשים להצטרף לפרויקט.

אתר אינטרנט: מיני-אקטיב: http://jicc.org.il/effective-activism-and-miniactive/

רשתות מוּכנות לחירום: http://jicc.org.il/emergency-readiness-networks/