קול קורא להפעלת טחנת הרוח - שאלות ותשובות

 

הודעה על הארכת המועד להגשת הצעות: המועד האחרון להגשת הצעות יהיה ביום ב' 25.9.17 עד השעה 12:00.

 

 שאלה: מה גודל האיזור החיצוני? 

תשובה: גודל השטח כ – 50 מ"ר, ראה מפה מצורפת לקול קורא.

שאלה: אשמח לתאם סיור.

תשובה: יש להגיש לנו את תצהיר הניסיון הקודם (נספח ג' לקול קורא) חתום ומאושר, ולאחר מכן יתואם הסיור.

שאלה: מהו סדר גודל האירועים שניתן לקיים במקום ( כמות משתתפים)?

תשובה: בהתאם למגבלות הרשויות הרלוונטיות.

שאלה: האם ניתן יהיה להפעיל את המקום בשבת?

תשובה: בהתאם למגבלות הרשויות הרלוונטיות.

שאלה: האם ניתן יהיה לקיים אירועים בסגנון בר מצווה/ברית?

תשובה: לא. ראה פירוט בסעיף 10 בקול קורא.

שאלה: האם נדרשת השקעה על מנת להפעיל את כנפי הטחנה או שהם כרגע במצב פעיל ותקין?

תשובה: לא נדרשת השקעה להפעלת כנפי הטחנה.